Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako izvedem
        letni razgovor
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica
 
Kako izvedem letni razgovor
 
Priročnik za pripravo, izvajanje in vodenje rednih letnih razgovorov
 
v organizacijah. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte prednosti, cilje in učinke rednih
letnih razgovorov.
 
Letni razgovori so eno izmed najbolj uporabnih in pomembnih
 
orodij sodobnega vodenja. Odlikuje jih praktičnost, enostavnost
 
in visoka učinkovitost.
 
 
 
Pridobite potrebna znanja in veščine za uspešno
izvajanje letnih razgovorov v praksi.
 
Priročnik vsebuje postopek hitrega in uspešnega uvajanja v prakso,
 
strukturo in potek letnih razgovorov, način komuniciranja med
 
razgovorom, navodila za pripravo na razgovor, smernice za
 
dokumentiranje razgovora in še veliko drugih praktičnih nasvetov
 
in smernic.
 
 
 
Izkoristite rezultate letnih razgovorov pri upravljanju
zaposlenih in vodenju organizacije.
 
Z uporabo letnih razgovorov lahko pridobimo veliko več, kot pa
 
pri uporabi drugih mehkih orodij vodenja.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako izvedem letni razgovor
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: maj 2010
 
     Število strani in mere: 47 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-1-4
 
     COBISS ID: 250954240
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Temeljni vzroki za uvajanje
 
     letnih razgovorov se nahajajo
 
     v njihovi visoki učinkovitosti,
 
     enostavnosti in priročnosti,
 
     pa tudi v razširjenosti dobre
 
     prakse na tem področju
 
     in v dejstvu, da nimajo
 
     slabih strani...
«
 
     (iz knjige Kako izvedem
 
     letni razgovor)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Redni letni razgovori so eno izmed najbolj uporabnih in pomembnih
 
orodij sodobnega vodenja, obenem pa so tudi izjemno enostavni in priročni
 
za uporabo. Njihova odlika je tudi v tem, da jih z nekaj napotki lahko povsem
 
samostojno uvedemo in da so stroški njihovega uvajanja in izvedbe zelo
 
nizki. Tudi dosedanje praktične izkušnje organizacij so na tem področju
 
nadpovprečno dobre in priljubljenost letnih razgovorov je vedno večja. Zato
 
si danes skoraj ne moremo predstavljati organizacije, ki ne bi imela sistema
 
letnih razgovorov, se pripravljala na njihovo uvajanje ali pa razmišljala
 
o njihovi uvedbi.
 
    V priročniku bomo našli vse, kar potrebujemo za samostojno in uspešno
 
uvedbo rednih letnih razgovorov v organizacijo. Pridobili bomo temeljna
 
znanja o tovrstnih razgovorih, spoznali cilje in prednosti njihovega izvajanja,
 
postopek hitrega in učinkovitega uvajanja, načrt uvajanja razgovorov,
 
način komuniciranja med samim razgovorom, celostno strukturo in potek
 
razgovora, navodila za pripravo na razgovor, smernice za dokumentiranje
 
razgovora in še veliko drugih nasvetov, smernic ter navodil.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
jedrnatost, enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč
 
za odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje
 
katerih imajo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv
 
na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev
 
največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno. Zato
 
se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo tovrstnih
 
projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in usmeritve.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, koordinatorjem
 
letnih razgovorov v organizacijah, kadrovikom in drugim uporabnikom.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Pri letnem razgovoru
 
     je največji poudarek
 
     na komunikaciji in ne toliko
 
     na vodenju razgovora,
 
     njegovem načrtovanju
 
     in dokumentiranju.
«
 
     (iz knjige Kako izvedem
 
     letni razgovor)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
Predgovor
 
1. poglavje: Opredelitev letnega razgovora
 
2. poglavje: Vzroki za uvedbo letnega razgovora
 
3. poglavje: Namen in cilji letnega razgovora
 
4. poglavje: Letni razgovor in druga orodja
 
5. poglavje: Postopek uvedbe letnega razgovora
 
6. poglavje: Priprava načrta letnih razgovorov
 
7. poglavje: Samopriprava na letni razgovor
 
8. poglavje: Priprava sodelavcev na letni razgovor
 
9. poglavje: Čas in kraj izvedbe letnega razgovora
 
10. poglavje: Struktura in potek letnega razgovora
 
11. poglavje: Komuniciranje pri letnem razgovoru
 
12. poglavje: Dokumentiranje letnega razgovora
 
13. poglavje: Uporaba rezultatov letnega razgovora
 
14. poglavje: Merjenje učinkov letnega razgovora
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Literatura, viri in dodatno branje
 
Pojmovni slovar
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.