Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako motiviram
        sodelavce
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica, ponatis
 
Kako motiviram sodelavce
 
Žepni priročnik za učinkovito motiviranje in stimuliranje zaposlenih.
 
Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte namen motiviranja zaposlenih
in odgovornost za njihovo motivacijo.
 
Brez motiviranja zaposlenih ni uspešnega vodenja. Brez uspešnega
 
vodenja pa ni uspešnih zaposlenih in brez uspešnih ljudi seveda
 
ni uspešne organizacije.
 
 
 
Naučite se najučinkovitejših in zanesljivih načinov
motiviranja zaposlenih.
 
Motiviranje z nedenarnimi in denarnimi nagradami, izvajanje
 
motivacijskih govorov, stimuliranje s cilji in načrti, motiviranje
 
z zaupanjem in s podporo ter hvaljenjem in spodbujanjem,
 
motiviranje s pozitivnim zgledom in prenosom znanj ter
 
številni drugi pristopi.
 
 
 
Spoznajte pravilen pristop k motiviranju ljudi
in dejavnike, ki uničujejo motivacijo.
 
Redno motiviranje z izključno pozitivnimi pristopi kot pravilen način
 
motiviranja, prilagajanje motiviranja posamezniku in izogibanje
 
dejavnikom, ki zmanjšujejo ter uničujejo motivacijo zaposlenih.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako motiviram sodelavce
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid prvega natisa: junij 2010
 
     Izid prvega ponatisa: februar 2011
 
     Število strani in mere: 48 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-2-1
 
     COBISS ID za prvi natis: 251379712
 
     COBISS ID za prvi ponatis: 254456832
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Vodje pogosto potožijo, da
 
     njihovi zaposleni niso zavzeti,
 
     da jim ni mar in podobno.
 
     Seveda, da jim ni mar in jim
 
     je vseeno, saj niso motivirani.
 
     In zakaj niso? Ker jih nihče
 
     ni motiviral. Za njihovo
 
     motiviranost ste odgovorni
 
     vi kot vodja in nihče drug!
«
 
     (iz knjige Kako motiviram
 
     sodelavce)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Zaposlene moramo motivirati zato, da bodo lažje in bolje opravljali svoje delo,
 
izkoristili svoja znanja, uresničevali zastavljene cilje, razvijali lastne potenciale
 
in dosegali stalen razvoj ter rast. Motivacija predstavlja pogonsko silo
 
zaposlenih, motivirani zaposleni pa pogonsko silo organizacije. Zato je
 
motiviranje ena izmed prioritetnih nalog vodenja in stopnja motiviranosti
 
zaposlenih je izključno odgovornost vodij. Za pravilno, celostno in pravočasno
 
motiviranje pa mora vodstvo pridobiti ustrezna znanja in veščine.
 
    V priročniku se bomo najprej seznanili z nameni motiviranja zaposlenih
 
in spoznali izzive sodobnega motiviranja. Pridobili bomo potrebna znanja
 
o načinih motiviranja, ki se v poslovni praksi izkazujejo kot najučinkovitejši
 
in posledično najboljši. Obenem pa bomo spoznali tudi osnove motivacijskega
 
komuniciranja in motiviranja po meri posameznika ter si ogledali splošna
 
pravila izvajanja motiviranja in spoznali uničevalce motivacije.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv
 
na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje katerih
 
pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv na
 
dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev
 
največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno.
 
Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo
 
tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena direktorjem, menedžerjem, vodjem, kadrovikom
 
in drugim uporabnikom.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Poznavanje pravilnih načinov
 
     motiviranja zaposlenih je
 
     postalo še pomembnejše, saj
 
     je ljudi danes težje motivirati,
 
     kot kdaj koli doslej.
«
 
     (iz knjige Kako motiviram
 
     sodelavce)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Motiviranje kot prioriteta in odgovornost vodij
 
2. poglavje: Motiviranost kot pogonska sila organizacije
 
3. poglavje: Izzivi sodobnega motiviranja
 
4. poglavje: Najučinkovitejši načini motiviranja
 
5. poglavje: Nedenarne nagrade kot motivator
 
6. poglavje: Denarne nagrade kot motivator
 
7. poglavje: Motivacijski učinki plače
 
8. poglavje: Stimuliranje s cilji in načrti
 
9. poglavje: Motiviranje z zaupanjem in podporo
 
10. poglavje: Motiviranje s hvaljenjem in spodbujanjem
 
11. poglavje: Motiviranje s pozitivnim zgledom
 
12. poglavje: Motivacijsko komuniciranje
 
13. poglavje: Motiviranje po meri posameznika
 
14. poglavje: Pravilen pristop k motiviranju
 
15. poglavje: Nevarni uničevalci motivacije
   
   









dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.