Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako razvijam
        kariero
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica
 
Kako razvijam kariero
 
Žepni priročnik za uspešen razvoj lastne kariere in kariere
 
svojih zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte pomen načrtnega razvoja kariere.
 
Zaposleni, ki so deležni sistematičnega in načrtnega razvoja
 
kariere, dosegajo višjo stopnjo uspešnosti pri delu, izkazujejo
 
večje zadovoljstvo pri delu in zaupanje v vodstvo organizacije.
 
 
 
Spoznajte učinkovit karierni menedžment.
 
Sistem upravljanja kariere zaposlenih se izvaja preko praktičnih
 
ukrepov, katerih so deležni vsi zaposleni in z enakimi možnostmi
 
za doseganje karierne ter osebne rasti in razvoja.
 
 
 
Prevzemite odgovornost za karierni razvoj.
 
Vsak zaposleni mora prepoznati in izkoristiti dane karierne
 
možnosti, obenem pa biti pripravljen na spremembo delovnega
 
mesta, okolja in celo poklica.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako razvijam kariero
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: januar 2011
 
     Število strani in mere: 48 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-6-9
 
     COBISS ID: 253565440
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Vsak zaposleni mora
 
     prevzeti aktivno vlogo
 
     pri upravljanju lastne
 
     kariere, vaša odgovornost
 
     kot vodje pa je, da vsem
 
     sodelavcem omogočite
 
     kakovosten in sistematičen
 
     karierni razvoj.
«
 
     (iz knjige Kako razvijam
 
     kariero)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Skrb za karierni razvoj zaposlenih se obrestuje tako sodelavcem kot
 
vodstvu in organizaciji kot celoti. V podjetjih, ki načrtno in sistematično
 
razvijajo kariere svojih zaposlenih, je mogoče zaslediti višjo stopnjo
 
zadovoljstva in produktivnosti pri delu, nižjo stopnjo fluktuacije in višjo
 
splošno stopnjo uspešnosti organizacije.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali temelje
 
upravljanja sodobne kariere. Naučili se bomo načrtnega usmerjanja in
 
sistematičnega razvoja lastne kariere ter kariere svojih zaposlenih. Poleg
 
ukrepov kariernega menedžmenta in priložnosti kariernega razvoja,
 
bomo spoznali tudi karierne načrte in razgovore, izzive napredovanja
 
in stagniranja, osvojili sistem razvoja naslednikov in kariere talentov ter
 
spoznali pomen izobraževanja za razvoj kariere. S pomočjo priročnika
 
se bomo pripravili tudi na morebitne spremembe delovnega mesta,
 
delovnega okolja ali poklica ter se izognili najpogostejšim pastem in
 
napakam v kariernem razvoju.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za odziv
 
na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje
 
katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv
 
na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev
 
največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno.
 
Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo
 
tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem, kadrovikom
 
in vodjem na vseh nivojih vodenja v podjetjih in drugih organizacijah,
 
podjetnikom, kariernim svetovalcem, pa tudi predavateljem in študentom
 
na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Če kot vodja ne boste
 
     znali pravilno razvijati
 
     kariere svojih zaposlenih,
 
     potem lahko pozabite tudi
 
     na uspešnost lastne kariere.«
 
     (iz knjige Kako razvijam
 
     kariero)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Opredelitev kariere
 
2. poglavje: Načrtno upravljanje kariere
 
3. poglavje: Priložnosti kariernega razvoja
 
4. poglavje: Ukrepi kariernega menedžmenta
 
5. poglavje: Razvoj lastne kariere
 
6. poglavje: Razvoj kariere zaposlenih
 
7. poglavje: Karierno usmerjanje
 
8. poglavje: Napredovanje
 
9. poglavje: Stagniranje in nazadovanje
 
10. poglavje: Karierni načrti
 
11. poglavje: Karierni razgovori
 
12. poglavje: Razvoj naslednikov
 
13. poglavje: Razvoj talentov
 
14. poglavje: Kariera in izobraževanje
 
15. poglavje: Sprememba delovnega mesta
 
16. poglavje: Sprememba poklica in delovnega okolja
 
17. poglavje: Pasti in napake v kariernem razvoju
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.