Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Kako vodim
        sestanek
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Praktična knjižica
 
Kako vodim sestanek
 
Žepni priročnik za enostavno in učinkovito vodenje
 
poslovnih sestankov. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Spoznajte pravilno pripravo na sestanek.
 
Uspešnost celotnega sestanka je v največji meri odvisna
 
od kakovostnih priprav na izvedbo poslovnega sestanka, lastne
 
priprave kot vodje sestanka in pravočasne priprave tudi vseh
 
ostalih udeležencev sestanka.
 
 
 
Naučite se učinkovitega vodenja sestanka.
 
Vodenje sestanka vključuje določitev teme in namena sestanka,
 
pripravo dnevnega reda in izhodišč, uvodno predstavitev, usmerjanje
 
poteka razprave, usklajevanje različnih mnenj, spodbujanje predlogov,
 
odgovarjanje na vprašanja udeležencev, oblikovanje sklepov in
 
spremljanje rezultatov.
 
 
 
Poskrbite za vse detajle uspešnega sestanka.
 
Pravilen pristop k sestanku zahteva tudi izbiro ustreznih pripomočkov
 
in orodij na sestanku, določitev najustreznejšega termina, skrb
 
za urejenost zapisnika in obveščanje udeležencev po sestanku.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Kako vodim sestanek
 
     Zbirka: 30 minut za vodenje
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: maj 2011
 
     Število strani in mere: 46 strani, 125 x 175 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-92820-7-6
 
     COBISS ID: 253565696
 
     Cena: 12,99 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Sestanek predstavlja
 
     obliko strukturirane poslovne
 
     komunikacije in je namenjen
 
     informiranju, usklajevanju,
 
     delegiranju, poročanju,
 
     analiziranju in načrtovanju,
 
     pa tudi motiviranju
 
     in inoviranju.
«
 
     (iz knjige Kako
 
     vodim sestanek)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Danes si skoraj ne moremo več predstavljati delovnega dne brez poslovnega
 
sestanka. To je povsem razumljivo, saj gre za učinkovito, visoko intenzivno
 
in hitro obliko poslovne komunikacije v delovnem okolju. Sestanek ni namenjen
 
zgolj medsebojni izmenjavi poslovnih informacij, temveč tudi usklajevanju,
 
poročanju, delegiranju, analiziranju in načrtovanju, pa tudi motiviranju,
 
inoviranju in podobno.
 
    Praksa kaže, da s sestanki pogosto žal ne dosežemo želenih učinkov.
 
Vzroki za to so slaba priprava na sestanek, neustrezen način vodenja
 
sestanka, nezadostna usposobljenost vodje sestanka in odsotnost namena
 
ter ciljev sestanka. Sestanki so pogosto bodisi podcenjeni bodisi precenjeni.
 
Prav tako se v organizacijah hitro zgodi, da določeni sestanki postanejo
 
preveč rutinski in se izvajajo samo še zato, da se sestanek pač izvede.
 
Vsemu temu se lahko izognemo z usposobljenostjo za vodenje sestanka,
 
saj bomo le tako lahko izvajali učinkovite, ciljno usmerjene in dinamične
 
sestanke ter izkoristili prednosti, ki jih strokovno voden sestanek prinaša.
 
    V priročniku bomo na enostaven in hiter način spoznali temelje učinkovitega
 
vodenja sestanka. Uvodoma se bomo seznanili z namenom sestankov
 
in njegovimi lastnostmi ter različnimi oblikami sestankov. Naučili se bomo,
 
kako se pripravimo na sestanek, kako sploh pravilno poteka učinkovit
 
sestanek, kako naj ga vodimo in kako na sestanku usmerjamo tako
 
udeležence kot razpravo. Posvetili se bomo tudi izbiri pripomočkov
 
na sestanku, določitvi najprimernejšega trenutka za izvedbo posamezne
 
vrste sestanka, oblikovanju sklepov sestanka, izdelavi zapisnika in
 
obveščanju udeležencev. V priročniku bomo spoznali tudi najpogostejše
 
napake pri vodenju sestankov in ugotovili, kateri so temeljni izzivi vodenja
 
učinkovitih sestankov v današnjem poslovnem okolju.
 
    Priročnik odlikuje, tako kot celotno zbirko knjižic '30 minut za vodenje',
 
enostavnost za uporabo, razumljivost in praktičnost. Gre namreč za
 
odziv na potrebe vodij po vedno širših znanjih in veščinah, za pridobivanje
 
katerih pa imamo na voljo vedno manj časa. Obenem pa gre tudi za odziv
 
na dejstvo, da projekti uvajanja novih orodij s strani zunanjih izvajalcev
 
največkrat preveč obremenijo organizacijo, tako časovno kot finančno.
 
Zato se organizacije vedno pogosteje odločajo za samostojno izvedbo
 
tovrstnih projektov, za kar pa seveda potrebujemo znanja in nasvete.
 
    Knjiga je namenjena zlasti direktorjem, menedžerjem in vodjem
 
na vseh nivojih vodenja, podjetnikom, pa tudi predavateljem in
 
študentom na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah.
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Noben sestanek ne more
 
     biti sam sebi namen in prav
 
     tako si ne moremo privoščiti
 
     sestankov, ki nam zgolj
 
     jemljejo dragocen čas
 
     in ustvarjajo stroške.«
 
     (iz knjige Kako
 
     vodim sestanek)
 
 
 
   

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Opredelitev poslovnih sestankov
 
2. poglavje: Namen poslovnih sestankov
 
3. poglavje: Vrste poslovnih sestankov
 
4. poglavje: Priprava na sestanek
 
5. poglavje: Čas izvedbe in trajanje sestanka
 
6. poglavje: Kraj izvedbe sestanka
 
7. poglavje: Potek učinkovitega sestanka
 
8. poglavje: Oprema in pripomočki na sestanku
 
9. poglavje: Vloga vodje sestanka
 
10. poglavje: Usmerjanje udeležencev sestanka
 
11. poglavje: Oblikovanje sklepov sestanka
 
12. poglavje: Izdelava zapisnika sestanka
 
13. poglavje: Obveščanje udeležencev sestanka
 
14. poglavje: Napake pri vodenju sestankov
 
15. poglavje: Izzivi učinkovitih sestankov
 
 
Temeljni zaključki in poudarki
 
Priporočena literatura za dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.