Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Povečajmo zadovoljstvo
        in pripadnost zaposlenih
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Odlična knjiga, ponatis
 
Povečajmo zadovoljstvo
in pripadnost zaposlenih
 
Priročnik za upravljanje, merjenje in povečanje zadovoljstva in pripadnosti
 
zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Da bodo vaši zaposleni pri delu lahko uspešni, najprej
poskrbite za njihovo zadovoljstvo.
 
Učinkovito upravljanje, enostavno merjenje in permanentno zagotavljanje
 
zadovoljstva zaposlenih pri delu in na delovnem mestu. Vzpostavitev pogojev
 
za razvoj pripadnosti zaposlenih.
 
 
 
Uporabite ukrepe za vzpostavitev in ohranjanje zadovoljstva
zaposlenih na vseh elementih dela in delovnega mesta.
 
Proaktivno motiviranje, avtonomnost, partnerstvo z zaposlenimi, izzivi
 
pri delu, interes za prizadevnost, demokratičnost, brezpogojne nagrade,
 
zakon učenja, podpora, zavezanost ciljem, spodbujanje, plačilo za znanje
 
in dosežke, navduševanje, realna pričakovanja, delo po meri zaposlenega,
 
varnost zaposlitve, morala, red, delovni čas, ugled, disciplina, kolektiv,
 
delovno okolje, čast, spoštovanje, zdravje, sprostitev, itd.
 
 
 
Vse na enem mestu za uspešno izvedbo projekta
upravljanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih.
 
Praktični nasveti, metodologija, interni akt, model usposabljanja
 
in še veliko več za celostno upravljanje zadovoljstva in pripadnosti
 
vaših zaposlenih.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid prvega natisa: marec 2008
 
     Izid prvega ponatisa: maj 2008
 
     Število strani in mere:
134 strani, 165 x 235 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-3-1
 
     COBISS ID za prvi natis: 237380352
 
     COBISS ID za prvi ponatis: 238701824
 
     Cena:
22,90 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Le zadovoljni zaposleni so
 
     lahko pri delu učinkoviti in
 
     uspešni in zato je tudi vsaka
 
     organizacija lahko resnično
 
     učinkovita in uspešna le,
 
     če je v njej velika večina
 
     posameznikov zadovoljnih.
 
     Vzrok je namreč v tem, da je
 
     organizacija močna le toliko,
 
     kolikor je močan človeški
 
     kapital v njej, človeški kapital
 
     pa bodo hitreje in intenzivneje
 
     generirali tisti posamezniki,
 
     ki so zadovoljni.
«
 
     (iz knjige Povečajmo zadovoljstvo
 
     in pripadnost zaposlenih)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Zaposleni so pri delu in na delovnem mestu lahko uspešni in učinkoviti, če so
 
zadovoljni. To je dejstvo, ki pa se ga v praksi še vedno premalo zavedamo.
 
Vse preveč je namreč primerov, ko organizacije z dobrim namenom uvajajo
 
številne in kompleksne tehnike za večjo uspešnost, ob tem pa žal pozabljajo
 
na ukrepe za povečanje zadovoljstva zaposlenih. Izkazalo se je, da ob
 
množičnem pojavu vedno bolj zahtevnih organizacijskih orodij, praksa
 
nima na voljo takih pristopov za večje zadovoljstvo zaposlenih, ki bi jih bilo
 
mogoče dovolj enostavno in hitro uporabiti. Kot odziv na tovrstne potrebe
 
in tudi pobude prakse, je nastala ta knjiga, ki zapolnjuje nastalo vrzel in
 
usmerja organizacije k zagotavljanju ključnih predpogojev za uspešnost,
 
torej k zagotavljanju zadovoljstva zaposlenih.
 
    Priročnik »Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih«, ki predstavlja
 
novo delo v zbirki »Managerjeva orodja«, nam na enostaven način razkrije
 
vse, kar moramo vedeti za uspešno in učinkovito ter celostno upravljanje
 
zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. Preko posameznih vsebin knjige bomo
 
spoznali, kako zadovoljstvo zaposlenih vpliva na uspešnost organizacije, kakšen
 
je sistem upravljanja zadovoljstva in pripadnosti, s katerimi ukrepi lahko
 
enostavno in s takojšnimi učinki povečujemo zadovoljstvo zaposlenih pri delu
 
in na delovnem mestu, kaj lahko naredimo za vzpostavitev pripadnosti
 
zaposlenih, kako lahko hitro izmerimo stopnjo zadovoljstva in pripadnosti,
 
kako izvedemo projekt upravljanja zadovoljstva in pripadnosti v naši
 
organizaciji in podobno. Posebna prednost priročnika je, da obravnava širok
 
razpon ukrepov in nasvetov, ki pa jih lahko uvaja in izvaja resnično vsaka
 
organizacija in vsak vodja, saj so enostavni, večinoma ne zahtevajo veliko
 
časa in le redki med njimi zahtevajo finančna sredstva, kljub temu pa imajo
 
takojšen in močan učinek. Prav tako nam pri uporabi predstavljenih ukrepov
 
ni potrebno upoštevati nekega zaporedja pri njihovem uvajanju v prakso.
 
Obenem pa je priročnik pripravljen tudi tako, da se lahko upravljanja zadovoljstva
 
in pripadnosti zaposlenih lotimo nenačrtno, torej zgolj z uvajanjem ukrepov,
 
lahko pa uporabimo celostni projektni pristop. Pomembnejše je namreč,
 
da sploh začnemo skrbeti za zadovoljstvo zaposlenih pri delu in da nasvete
 
dosledno izvajamo z vključitvijo vseh zaposlenih. Za uspeh nam ni potrebno
 
izvajati popolnoma vseh ukrepov, ki so predstavljeni v knjigi. Res pa je,
 
da bi v primeru uvedbe in doslednega izvajanja vseh nasvetov, ki jih nudi
 
priročnik, dobili idealen zgled vodenja oziroma organizacijo s srečnimi
 
zaposlenimi.
 
    Knjiga je prvenstveno namenjena vsem vodjem, ne glede na nivo vodenja.
 
Prav tako je knjiga namenjena vsem tistim, ki se v organizacijah ukvarjajo
 
z upravljanjem zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških
 
virov, saj so le-ti pogosto v vlogi ambasadorjev zadovoljstva zaposlenih.
 
Tako bo knjiga lahko odličen praktičen pripomoček ne le na mizi vsakega
 
managerja ali vodje, temveč tudi kadrovika, managerja človeških virov, pa
 
tudi podjetnika, javnega uslužbenca in nenazadnje vseh, ki delajo z ljudmi.
 
Knjiga bo prav tako koristen pripomoček študentom dodiplomskega in
 
podiplomskega študija, ki se pri svojem študiju srečujejo s področjem
 
upravljanja človeških virov in človeškega kapitala.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Opredelitev zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih
 
2. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije
 
3. poglavje: Sistem upravljanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih
 
4. poglavje: Izzivi pri delu, interes za prizadevanje in razvoj želje po dosežkih
 
5. poglavje: Partnerstvo z zaposlenimi, avtonomnost in medsebojno zaupanje
 
6. poglavje: Proaktivno motiviranje, stimuliranje in brezpogojne nagrade
 
7. poglavje: Zavezanost skupnim ciljem in realna pričakovanja
 
8. poglavje: Navduševanje, spodbujanje, podpora in pomoč zaposlenim
 
9. poglavje: Plačilo za znanje, učinkovitost, prizadevnost in dosežke
 
10. poglavje: Zakon vključevanja, inoviranja, učenja in komuniciranja
 
11. poglavje: Spremljanje, ocenjevanje in povratno informiranje
 
12. poglavje: Delo, naloge, zahteve in pristojnosti po meri posameznika
 
13. poglavje: Prispevek posameznika in izpostavljanje uspehov
 
14. poglavje: Razvoj, vodenje in napredovanje po meri posameznika
 
15. poglavje: Pogoji dela, kolektiv, delovno okolje in delovni čas
 
16. poglavje: Status, čast, spoštovanje, ugled in prepoznavnost zaposlenih
 
17. poglavje: Prijateljski odnosi, demokratičnost in celostni pristop zaposlenim
 
18. poglavje: Varnost zaposlitve in stabilnost v dinamičnem okolju
 
19. poglavje: Lojalnost, pripadnost, poslanstvo, etika in delovna morala
 
20. poglavje: Pravila, red, nadzor, disciplina in obvladovanje sprememb
 
21. poglavje: Sprostitev in rekreacija ter zdravje in počutje zaposlenih
 
22. poglavje: Merjenje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih
 
23. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih po meri vsakega posameznika
 
24. poglavje: Projektni načrt upravljanja zadovoljstva zaposlenih
 
25. poglavje: Interni organizacijski akt o zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih
 
26. poglavje: Model internega usposabljanja o zadovoljstvu zaposlenih
 
 
Dodatek: Zlata pravila za zadovoljstvo pri delu
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
 
Stvarno kazalo
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.