Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Uporabimo psihološko
        pogodbo zaposlenih
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Odmevna knjiga
 
Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih
 
Priročnik za učinkovito upravljanje glede na obliko psihološke pogodbe
 
med zaposlenim in organizacijo. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Uporabite zmogljivosti enega najučinkovitejših
neekonomskih sistemov v organizacijah.
 
Uporaba psiholoških pogodb za uspešnejši razvoj zaposlenih, pridobitev
 
veščin za vodenje po meri posameznika, izboljšanje odnosov med delodajalcem
 
in delojemalcem ter ustvarjanje zaposlenim prijaznih organizacij.
 
 
 
Prvi priročnik s področja psiholoških pogodb
v slovenskem jeziku.
 
Uporaba mehanizma psiholoških pogodb, ki je prilagojen potrebam
 
slovenske poslovne prakse.
 
 
 
Celostno in enostavno spoznavanje vseh skrivnosti
psiholoških pogodb.
 
Praktični nasveti, metodologija, interni akt, model usposabljanja in še
 
veliko več za učinkovito upravljanje glede na posamezne psihološke
 
pogodbe med zaposlenim in organizacijo.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid: junij 2007
 
     Število strani in mere: 122 strani, 165 x 235 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-1-7
 
     COBISS ID: 231169280
 
     Cena: 14,00 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Psihološka pogodba je za
 
     uspešnost in učinkovitost
 
     tako zaposlenega kot
 
     delodajalca danes
 
     bistveno pomembnejša
 
     od katerekoli pravne
 
     pogodbe, ki jo skleneta.
«
 
     (Chartered Institute of Personnel
 
     and Development, London, 2007)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Priročnik »Uporabimo psihološko pogodbo zaposlenih«, ki predstavlja prvo delo
 
v bogati zbirki »Managerjeva orodja«, nam bo celostno in na enostaven način
 
razkril vse skrivnosti psiholoških pogodb med organizacijo in zaposlenim.
 
    V priročniku bomo spoznali vlogo in pomen psiholoških pogodb kot izjemno
 
učinkovitega neekonomskega sistema v organizaciji, prednosti uporabe tega
 
mehanizma, poglobili se bomo v vsebino psihološke pogodbe in spoznali lastnosti
 
zaposlenih glede na posamezno obliko psihološkega dogovora. Poseben poudarek
 
je v priročniku namenjen pridobivanju znanj in veščin za uspešno upravljanje
 
zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe. Spoznali bomo torej kako je
 
potrebno, glede na posebnosti posamezne psihološke pogodbe, optimalno
 
razvijati zaposlene, kako jih izobraževati, motivirati in podobno ter katera orodja
 
v vodenju je najbolj priporočljivo uporabiti v posameznih primerih. V priročniku
 
bomo poleg številnih praktičnih nasvetov, našli tudi metodologijo za merjenje
 
oblike psihološke pogodbe, model internega usposabljanja na tem področju in
 
koncept internega akta za normativno ureditev upravljanja s psihološkimi
 
pogodbami v organizaciji.
 
    Priročnik predstavlja prvo knjigo s področja psiholoških pogodb v slovenskem
 
jeziku. Namenjen je vsem, ki se ukvarjajo z upravljanjem zaposlenih,
 
z managementom človeškega kapitala in človeških virov. Tako je lahko odličen
 
praktičen pripomoček na mizi vsakega managerja človeških virov in človeškega
 
kapitala, kadrovika ali managerja znanja v organizaciji. Obenem je knjiga
 
namenjena tudi vsem vodilnim in vodstvenim zaposlenim, ne glede na nivo
 
vodenja. Priročnik pa bo lahko zelo koristen pripomoček tudi študentom
 
dodiplomskega in podiplomskega študija, ki se pri svojem študiju srečujejo
 
s področji managementa človeških virov in delovnih razmerij. Nenazadnje
 
pa je knjiga namenjena vsem zaposlenim in zagotavljanju uspešnosti njihovih
 
psiholoških dogovorov z delodajalcem.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Pomen in vloga psihološke pogodbe
 
2. poglavje: Prednosti uporabe psiholoških pogodb v organizaciji
 
3. poglavje: Razmerje med pravno in psihološko pogodbo
 
4. poglavje: Vsebina psihološke pogodbe
 
5. poglavje: Oblike in vrste psiholoških pogodb
 
6. poglavje: Metodologija merjenja psiholoških pogodb
 
7. poglavje: Identifikacijska psihološka pogodba
 
8. poglavje: Kalkulativna psihološka pogodba
 
9. poglavje: Normativna psihološka pogodba
 
10. poglavje: Podzvrsti osnovnih oblik psiholoških pogodb
 
11. poglavje: Razvoj zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
12. poglavje: Motiviranje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
13. poglavje: Izobraževanje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
14. poglavje: Napredovanje zaposlenih glede na obliko psihološke pogodbe
 
15. poglavje: Uporaba orodij vodenja glede na obliko psihološke pogodbe
 
16. poglavje: Komuniciranje glede na obliko psihološke pogodbe
 
17. poglavje: Zadovoljstvo zaposlenih in psihološka pogodba
 
18. poglavje: Pripadnost zaposlenih in psihološka pogodba
 
19. poglavje: Psihološka pogodba skupin in timov
 
20. poglavje: Upravljanje in razvoj psihološke pogodbe
 
21. poglavje: Spreminjanje psihološke pogodbe
 
22. poglavje: Prekinitev psihološke pogodbe
 
23. poglavje: Interni organizacijski akt o psiholoških pogodbah
 
24. poglavje: Model internega usposabljanja o psiholoških pogodbah
 
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.