Program založbe  |  Nakup knjig  |  Katalog  |  Založba  |  Mediji  |  Reference
 
   
 
   
       
 
       
Upravljajmo
        organizacijsko
        kulturo in klimo
 
           Več o knjigi
 
           Kazalo vsebine
 
           Avtorica knjige
 
           Nakup knjige
 
 
 
   
Nepogrešljiv priročnik, ponatis
 
Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo
 
Priročnik za načrtno upravljanje, merjenje in uspešen razvoj ustrezne
 
organizacijske kulture in klime. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
 
 
Začnite načrtno usmerjati kulturo in klimo ter
ne dopustite, da bi le-ti nenadzorovani upravljali
z zaposlenimi in organizacijo kot celoto.
 
Celostno upravljanje, učinkovito merjenje in uspešen razvoj
 
spodbudne organizacijske kulture in klime.
 
 
 
Razvijte kulturo in klimo odličnosti, ki bosta spodbujali
rast, razvoj in stalno izboljševanje.
 
Izboljševanje vseh dimenzij kulture in klime, od vodenja, doseganja
 
uspešnosti in učinkovitosti, razumevanja strategije, komuniciranja,
 
pa vse do izobraževanja, kvalitete dela, informiranosti, participiranja,
 
organiziranja, delovne prizadevnosti, medosebnih odnosov,
 
nagrajevanja in inovativnosti.
 
 
 
Vse na enem mestu za uspešno izvedbo projekta
upravljanja korporativne kulture in klime.
 
Praktični nasveti, metodologija, interni akt, model usposabljanja
 
in še veliko več za upravljanje kulture in klime v vaši organizaciji.
 
 
 

 
     Naslov knjige: Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo
 
     Zbirka: Managerjeva orodja
 
     Avtorica knjige: dr. Renata Mihalič
 
     Založba: MIHALIČ in PARTNER, založba poslovne literature
 
     Tisk: Tiskarna Pleško d.o.o., Ljubljana
 
     Fotografija na naslovnici: Foto Spring d.o.o., Maribor
 
     Izid prvega natisa: november 2007
 
     Izid prvega ponatisa: september 2008
 
     Število strani in mere: 141 strani, 165 x 235 mm, mehka vezava
 
     ISBN: 978-961-91837-2-4
 
     COBISS ID za prvi natis: 234310656
 
     COBISS ID za prvi ponatis: 240739584
 
     Cena: 20,00 EUR  V ceni je že vključen 9,5% DDV.
 
   
   
 
 
   
  Citat
 
     »Vsaka organizacija je uspešna
 
     le toliko časa, dokler ima
 
     ustrezno kulturo in klimo.
 
     Kultura in klima pa sta
 
     ustrezni le toliko časa, dokler
 
     je tudi organizacija uspešna.
«
 
     (iz knjige Upravljajmo
 
     organizacijsko kulturo in klimo)
 
 
 
   

 
 
Več o knjigi
 
 
    Priročnik »Upravljajmo organizacijsko kulturo in klimo«, ki predstavlja
 
novo delo v zbirki »Managerjeva orodja«, nam na enostaven način razkrije
 
vse, kar moramo vedeti za uspešno in učinkovito ter celostno upravljanje
 
organizacijske kulture in klime. Preko posameznih vsebin knjige bomo spoznali,
 
kaj sploh sta kultura in klima v organizacijah, kakšen je njun namen, katere
 
funkcije opravljata, kako se razvijata, kakšni sta nova kultura in klima, katere
 
dimenzije sestavljajo kulturo in klimo, kako ju lahko kvalitetno izmerimo,
 
kako spreminjamo organizacijsko kulturo in klimo, s katerimi ukrepi
 
vzpostavimo spodbudno kulturo in klimo, kako uspešno izvedemo celosten
 
projekt upravljanja kulture in klime v organizaciji ter še veliko več.
 
    Korporativna kultura in klima predstavljata organizacijska dejavnika,
 
ki sta najbolj neposredno povezana z vsemi ostalimi elementi organizacije in
 
njenim okoljem ter vsemi posamezniki v sistemu. Popolnoma vsaka aktivnost,
 
sprememba ali vedenje se namreč odražajo tudi na kulturi in klimi ter vsaka
 
sprememba kulture in klime povzroči spremembe na vseh ostalih področjih
 
v organizaciji. Zato tudi ni pretirana trditev, da bomo z načrtnim
 
upravljanjem organizacijske kulture in klime lahko še največ naredili
 
tako za celotno organizacijo kot za vse zaposlene.
 
    Knjiga je prvenstveno namenjena vsem vodjem, ki morajo pomemben
 
del svojega časa nameniti tudi skrbi za razvoj in usmerjanje kulture in klime
 
v želeno smer. Prav tako je knjiga namenjena vsem tistim, ki se ukvarjajo
 
z upravljanjem zaposlenih, z managementom človeškega kapitala in človeških
 
virov, saj so le-ti ključni koordinatorji celostnega upravljanja kulture in klime
 
v organizacijah. Tako bo knjiga lahko odličen praktičen pripomoček ne le
 
na mizi vsakega managerja ali vodje, temveč tudi kadrovika, organizatorja,
 
pooblaščenca za kakovost, managerja človeških virov, pa tudi podjetnika,
 
javnega uslužbenca in nenazadnje tudi vseh zaposlenih, saj ravno slednji
 
najpogosteje narekujejo prevladujočo obliko kulture in klime. Knjiga bo
 
koristen pripomoček tudi študentom dodiplomskega in podiplomskega študija,
 
ki se pri študiju srečujejo s področji upravljanja organizacijske kulture in klime.
   
         

 
 
Kazalo vsebine
 
 
1. poglavje: Opredelitev organizacijske kulture in klime
 
2. poglavje: Razlike med kulturo in klimo v organizaciji
 
3. poglavje: Funkcije organizacijske kulture in klime
 
4. poglavje: Klasifikacija organizacijskih kultur in klim v sistemih
 
5. poglavje: Razvojna dinamika organizacijske kulture in klime
 
6. poglavje: Sodobna organizacijska kultura in klima v ekonomiji znanja
 
7. poglavje: Ključne dimenzije organizacijske kulture in klime
 
8. poglavje: Izzivi upravljanja dimenzij organizacijske kulture in klime
 
9. poglavje: Merjenje organizacijske kulture in klime
 
10. poglavje: Prepoznavanje problemov organizacijske kulture in klime
 
11. poglavje: Akcijski načrt upravljanja organizacijske kulture in klime
 
12. poglavje: Načrtovanje želene organizacijske kulture in klime
 
13. poglavje: Spreminjanje obstoječe organizacijske kulture in klime
 
14. poglavje: Sistematičen razvoj želene organizacijske kulture in klime
 
15. poglavje: Ukrepi za vzpostavitev spodbudne organizacijske kulture in klime
 
16. poglavje: Vodenje pri upravljanju organizacijske kulture in klime
 
17. poglavje: Nadzorovanje organizacijske kulture in klime
 
18. poglavje: Soodvisnost med organizacijsko kulturo in klimo ter zaposlenimi
 
19. poglavje: Organizacijska kultura in klima ter poslovna odličnost
 
20. poglavje: Organizacijska kultura in klima ter korporativna uspešnost
 
21. poglavje: Zmagovalna organizacijska kultura in klima
 
22. poglavje: Kultura in klima v organizacijah prihodnosti
 
23. poglavje: Projektni načrt upravljanja z organizacijsko kulturo in klimo
 
24. poglavje: Interni organizacijski akt o organizacijski kulturi in klimi
 
25. poglavje: Model internega usposabljanja o organizacijski kulturi in klimi
 
 
Pojmovni slovar
 
Literatura, viri in priporočljivo dodatno branje
   
   

dr. Renata Mihalič

dr. Renata Mihalič
 

 

 
 
Avtorica knjige
 
    Dr. Renata Mihalič je diplomirala s področja kadrovskega menedžmenta
na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Magistrski študij
je končala na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Doktorirala
je s področja delovnega prava in prava socialne varnosti na Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani. Zaposlena je kot direktorica podjetja Mihalič in
partner. Ukvarja se z razvojem človeških virov in intelektualnim kapitalom
ter s splošnim menedžmentom. Sodelovala je pri različnih raziskovalnih,
razvojnih in poslovnih projektih. Na področjih upravljanja s človeškim
kapitalom, organiziranja in izobraževanja je najprej delovala kot strokovna
sodelavka v gospodarstvu, nato kot pripadnica Slovenske vojske in svetovalka
Ministrstva za obrambo, zadnjih deset let pa deluje kot podjetnica.
 
    V soavtorstvu in samostojno je objavila več strokovnih in znanstvenih
člankov ter poslovnih priročnikov in monografij. Prejela je priznanje
Kadrovski up (Planet GV, 2007), nominirana je bila za najboljše magistrsko
delo (Fakulteta za družbene vede, 2006 in Ekonomska fakulteta, 2007)
ter je z najvišjo oceno (uspešno cum laude) obranila doktorsko disertacijo
(Pravna fakulteta, 2014). Je članica Društva za delovno pravo in socialno
varnost Ljubljana, Društva slovenska akademija za management Ljubljana
in Andragoškega društva Slovenije.
 
Bibliografija
 

   
 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
   
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500
      
 
 
 
© 2018 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.