strokovna literatura   človeški kapital
           znanje  
odlična poslovna praksa
      
uspešen razvoj zaposlenih
intelektualni kapital  
sodobne organizacije
                
učinkovitost   ekonomija znanja
 
 

Knjige za poslovno
in osebno odličnost
 
      Program založbe  |  Nakup knjig  |  Prodajna mesta  |  Založba  |  Objave za medije 
 
                   Prodajna uspešnica Wall Street Journala!
 
Moč pozitivnega tima
 
Priročnik o timskem delu, ki vam bo razkril preizkušena načela in prakse izjemnih timov. Avtor: Jon Gordon
 
Spoznajte načine oblikovanja in delovanja pozitivnih timov, ki jih lahko uporabimo tako pri delu kot v športu, znanosti, šolstvu, politiki, zdravstvu, kulturi in družini.
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Poslovni priročnik
 
Delo od doma
 
Priročnik o delu v pogojih nove normalnosti, ki vam bo pomagal organizirati svoje delo na daljavo, urediti domačo pisarno in uspešno sodelovati v virtualnem timu. Avtorica: Karen Mangia
 
Razkrijte svet dela od doma in osvojite spremenjene načine komuniciranja, povezovanja, inoviranja in vodenja na daljavo. Izkoristite nove karierne priložnosti in ustvarite zgodbo o uspehu, naravnost iz pisarne svojega doma!
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Prodajna uspešnica Wall Street Journala št. 1!
 
Vrt
 
Duhovna basen o načinih premagovanja strahu, tesnobe in stresa, ki vas bo razsvetlila in spodbudila, da odkrijete in živite svoje osebno in poklicno poslanstvo. Sprehodite se po Vrtu in spoznajte načine nadaljevanja svoje življenjske poti z močjo upanja, vere in ljubezni. Avtor: Jon Gordon
 
Zaživite z več miru in radosti ter povezanosti in osredotočenosti na najbolj pomembne stvari v življenju!
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Prodajna uspešnica Wall Street Journala!
 
Ostanite pozitivni
 
Spodbudni citati in sporočila za napolnitev vašega življenja s pozitivno energijo. Več kot 270 navdihujočih misli in napotkov za soočanje z vsakodnevnimi izzivi v zasebnem in poslovnem življenju, ki vam bodo pomagali odkriti notranjo moč in ohraniti upanje ter postati bolj optimistični in srečni. Avtorja: Jon Gordon in Daniel Decker
 
V pozitivnosti je moč. Napolnite se s pozitivno energijo!
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Poslovni priročnik
 
Nova energija organizacije
 
Navdihujoča, strateška in drzna knjiga, ki bo spremenila vaš način razmišljanja in delovanja ter vas pripravila na nastajajoči nov poslovni svet. Avtorja razkrivata, kako spodbuditi nov zagon organizacije in uvesti prave spremembe ter predstavljata revolucionarni model vodenja za doseganje korporativnih uspehov. V knjigi so predstavljene številne izvirne in prodorne zamisli, modeli dobrih praks in primeri poslovne odličnosti.
Avtorja: dr. Jonas Ridderstråle in mag. Mark Wilcox
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Svetovna uspešnica
 
Marketinški genij
 
Knjiga Marketinški genij je delo marketinškega in poslovnega guruja Petra Fiska, ki s praktičnimi nasveti za učinkovito premagovanje marketinških izzivov navdihuje direktorje in marketinške strokovnjake po vsem svetu. Uspešnica je prevedena v osemindvajset jezikov in se uvršča med najbolje prodajane marketinške knjige na svetu. Preverite, zakaj je temu tako, in postanite tudi vi marketinški genij. Avtor: Peter Fisk
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako upravljam s svojim časom
 
Poslovni priročnik predstavlja veščine upravljanja s časom, s pomočjo katerih lahko bolje načrtujemo in organiziramo svoje delovne obveznosti, povečamo učinkovitost in uspešnost pri delu ter prihranimo čas in povečamo dobičkonosnost poslovanja. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako obvladujem stres pri delu
 
Poslovni priročnik predstavlja učinkovite ukrepe, metode in tehnike za obvladovanje stresa pri delu in odpravljanje kronične utrujenosti ter preprečevanje izčrpanosti in izgorelosti v sodobnih delovnih okoljih. Zaživite nestresno in izpolnjujoče poklicno ter zasebno življenje! Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako ocenjujem zaposlene
 
Poslovni priročnik predstavlja sistem ocenjevanja vseh zaposlenih, tako s strani neposrednih vodij kot sodelavcev in tudi samoocenjevanja. Priročnik vsebuje celovito metodologijo ocenjevanja, vključno z ocenjevalnim listom, potekom ocenjevalnega razgovora, normativno ureditvijo v organizaciji in pripravo akcijskih načrtov z ukrepi na podlagi rezultatov ocenjevanja. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako izdelam karierni načrt
 
Poslovni priročnik teoretično in praktično obravnava karierne načrte zaposlenih kot nepogrešljivega orodja sodobnega vodenja. Predstavljeni sta vsebina kariernega načrta in njegova uporaba pri načrtovanju nalog, izobraževanju, ocenjevanju in napredovanju. Obravnavan je tudi karierni razgovor, v odnosu do kompetenčnih načrtov in letnih razgovorov. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako vodim skupino in tim
 
V knjigi so predstavljena načela pravilnega oblikovanja in učinkovitega vodenja skupin in timov. Poudarek je namenjen spoznavanju skupinske dinamike in učenja v timih, pristopom k oblikovanju uspešnih skupin in timov, spodbujanju participacije med člani, izvajanju skupnih nalog in ciljev ter načinom spreminjanja in prilagajanja timov in skupin v organizacijah. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako razvijam kariero
 
Priročnik obravnava pristope za načrtno usmerjanje in uspešen razvoj lastne kariere in kariere svojih zaposlenih. Predstavljene so temeljne funkcije upravljanja kariere, vključno z izzivi napredovanja in stagniranja, kariernimi razgovori in kariernimi načrti, sistemom razvoja naslednikov in vodenja kariere talentov ter priprav na spremembe delovnega mesta, poklica ali delovnega okolja. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako vodim sestanek
 
Knjiga predstavlja načela izvajanja in vodenja dinamičnih in uspešnih poslovnih sestankov, ki so v funkciji učinkovitega orodja poslovnega komuniciranja in zadovoljstva vseh udeležencev. Poudarek je namenjen pripravam na sestanek, ustreznemu vodenju in koordiniranju sestanka, usmerjanju udeležencev, ustrezni opremi in oblikovanju sklepov sestankov. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako upravljam znanja
 
Priročnik obravnava celostno upravljanje korporativnih in individualnih znanj. Osvetljena so načela delovanja in razvoja učečih se organizacij in organizacij znanja, pristopi določanja potreb po znanjih, sistemi pridobivanja, širjenja in prenosa znanj ter njihove uporabe v neposredni praksi. Obravnavani pa so tudi sistemi pravne zaščite znanj in izzivi obstojnosti novih znanj na sodobnih tržiščih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako pravilno komuniciram
 
V knjigi so sistemizirana temeljna pravila sodobnega poslovnega komuniciranja in načini učinkovitega podajanja ter prejemanja sporočil v različnih oblikah komunikacij. Poudarek je namenjen ukrepom in aktivnostim, s katerimi v organizaciji vzpostavljamo in ohranjamo učinkovito, demokratično in dvosmerno sodobno komunikacijo. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik    RAZPRODANO
 
Kako uspešno delegiram
 
Priročnik omogoča pripravo na uspešno delegiranje kot ene izmed ključnih nalog vodenja. Vključuje napotke za izvajanje delegiranja del, nalog in kompetenc, pravilnega odločanja pri delegiranju, učinkovitega izvajanja vseh faz postopka delegiranja in ustrezne izbire sodelavcev. Pomemben del je namenjen tudi ustreznemu usposabljanju za delegiranje, tako vodij kot delegirancev. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
 
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako motiviram sodelavce
 
V priročniku so praktično obravnavani izzivi sodobnega motiviranja zaposlenih. Predstavljeni so najučinkovitejši načini in metode stimuliranja in motiviranja ter pravilni pristopi k uvedbi ukrepov motiviranja, vključno z motivacijskim komuniciranjem, individualizacijo motiviranja in dejavniki, ki pomembno krepijo motivacijo zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Žepni poslovni priročnik
 
Kako izvedem letni razgovor
 
Knjiga razkriva prednosti, cilje in namen rednih letnih razgovorov med neposrednimi vodji in zaposlenimi. Obravnavani so razlogi za uvedbo letnih razgovorov, struktura in potek njihovega izvajanja ter načini komuniciranja pri tovrstnem razgovoru. Vključeni so tudi načini dokumentiranja letnih razgovorov, uporaba njihovih rezultatov v praksi in zagotavljanje želenih učinkov rednih letnih razgovorov. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Poslovni priročnik
 
Uporabimo psihološko
pogodbo zaposlenih

 
Priročnik celovito obravnava psihološke pogodbe zaposlenih, ki so za uspešnost organizacij in posameznikov postale celo pomembnejše od pravnih pogodb in tvorijo enega izmed najučinkovitejših neekonomskih korporativnih sistemov. Knjiga o psiholoških pogodbah sledi temu trendu in predstavlja prvi priročnik na tem področju, ki je izšel v slovenskem jeziku. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Poslovni priročnik
 
Povečajmo zadovoljstvo
in pripadnost zaposlenih

 
Knjiga ponuja širok razpon praktičnih nasvetov za upravljanje, merjenje in povečanje zadovoljstva zaposlenih pri delu in na delovnem mestu. Ukrepe, ki jih priročnik predstavlja, lahko izvaja vsak vodja in vsaka organizacija, saj so enostavni, ne zahtevajo veliko časa in večinoma nobenih finančnih sredstev, kljub temu pa imajo močan in dolgoročen učinek. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Poslovni priročnik
 
Upravljajmo organizacijsko
kulturo in klimo

 
Priročnik zagotavlja vse, kar potrebujemo za uspešno upravljanje korporativne kulture in klime. Predstavljena je celostna metodologija merjenja organizacijske kulture in klime ter elementi vseh njenih dimenzij. Poudarek pa je namenjen ukrepom in praktičnim nasvetom za učinkovito izboljšanje in razvoj ustrezne kulture in klime v organizacijah. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Poslovni priročnik
 
Izmerimo in razvijmo
intelektualni kapital organizacije

 
Knjiga izhaja iz temeljnih načel intelektualnega kapitalizma in pogojev v družbi znanja ter posledičnih sprememb kapitalskih struktur. Predstavljene so smernice za uspešno upravljanje, merjenje, razvoj in krepitev korporativnega intelektualnega kapitala. V knjigi so obravnavani vsi ključni elementi procesnega, inovacijskega, človeškega, socialnega in relacijskega kapitala v organizacijah. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
       
                   Uspešnica založbe
 
Management človeškega kapitala
 
Management človeškega kapitala je v okviru razvoja intelektualnega kapitala povzročil največjo revolucijo v zgodovini sodobnih organizacij. Priročnik nam pomaga vstopiti v svet ključnega kapitala organizacij, prikazuje sisteme za uspešno upravljanje človeškega kapitala in načine njihove uporabe v praksi ter razkriva učinkovite pristope za razvoj odličnih zaposlenih. Avtorica: dr. Renata Mihalič
 
» Več o knjigi
 
» Nakup knjige
 
   
   
     
 
 
 
              
 
 
 
 
 
Katalog knjig za poslovno
in osebno odličnost

 
Založba MIHALIČ in PARTNER
 
 
Oglejte si katalog knjig, v katerem najdete predstavitve najnovejših izdanih knjig, najbolje prodajanih knjig založbe, prevodov svetovnih uspešnic in drugih knjig iz našega založniškega programa.
 
» Prenos kataloga (PDF, 2 MB)
   
     
         
     
Obvestila o novostih
 
Zaupajte nam svoj e-poštni naslov in obveščali vas bomo o novih knjigah in novostih na spletnem mestu.
 
 
 
   
                        Ime in priimek:                                                 E-pošta:
g.  ga.                           
   
    Oglasili se vam bomo največ enkrat na mesec. Vaše podatke bomo skrbno hranili in jih uporabljali izključno za pošiljanje
obvestil o novostih. Podatkov ne bomo posredovali drugim osebam. Prejemanje obvestil lahko kadarkoli prekličete.
   
     

 
     
 
 
 

 
Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Poljanska cesta 52, 4220 Škofja Loka
 
     
mobitel  (051) 20-70-48      faks  (04) 51-24-500      info@zalozba-mihalic.com
 
 
 
© 2023 Založba MIHALIČ in PARTNER, d.n.o.  Vse pravice pridržane.